Vi hjälper dig hitta ditt studentboende, studentlägenhet eller studentrum. Välkommen att ta del av våra resurser och se vad vi kan göra för dig.

Örebro Universitet

ÖBO och övriga bostadsbolag erbjuder studentboende i ett tiotal områden. Utbudet är varierat: enkelrum eller kompisboende, möblerat eller omöblerat, nära Campus eller närmare centrum. En sak är gemensamt för alla studentlägenheter, du har tillgång till Internet via bredband.

Om du kommit in på andra eller tredje antagningen, och alltså inte kunnat ställa dig i bostadskö i god tid anordnas, om det inte finns lediga bostäder, akutboende. Ansvarar för akutboendet gör Örebro studentkår som vid varje terminsstart hjälper studenter utan boende. På detta sätt kan man få tid i ytterligare cirka en månad att hitta en bostad.